Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik Tasarımı Nedir, Neden Önemlidir ve Nasıl Oluşturulur?
Kurumsal Kimlik Tasarımı bir markanın görünümü ve dolayısıyla algısıdır. İyi bir kimlik; markanın hem iç hem de dış görünüşünün gücününü sağlar. Ruberu’da bir markanın görünümünü ve dolayısıyla algısını yaratıyoruz. Kurumsal kimlik, kurumsal tasarım ve iletişim uzmanları olarak, tüm boyutlarda yaratıcı marka kimlikleri geliştiriyoruz. Güçlü bir marka, dinleyiciyi tanımlayan ve onu kendi hikayesinin bir parçası yapan bir hikaye gibidir. Bu gerçekleşirse, bir marka büyük bir güce sahip olur. Dijitalleşme, markaları değişime zorluyor; bu zorlama markaların kimlik ihtiyaçlarını daha kompleks bir hale getiriyor ve bir kimlikten beklentileri arttırıyor. Kurumsal Kimlik, UX ve UI tasarımcılarımız, markaların birincil temas noktaları için somut çözümler geliştirmektedir. Ruberu’da Kurumsal Kimlik Tasarımı projesi sadece kılavuz ve tasarımların dijital olarak uygulanmasıyla bitmez, markaları sürdürülebilir bir şekilde geliştirir ve uzun süreli iletişim faaliyetlerini kurgular.

ÖZ
Markanız neyi temsil ettiği ve ne için uğraştığının cevabı

GÖRSEL SİSTEM
Üstün tasarım fikri ve tasarım konsepti (renk uyumu, logo, düzen standartları, yazım kuralları, renk kodu, resim dili)

ANA MESAJLAR
Yol gösterici fikir ve tüm iletişimlere entenre temel mesajlar

GÖRSEL SAPMASI
Görsel sistemin çeşitli şirket, ürün ve hizmet alanlarında nasıl uygulanacağı

İÇERİK SAPMASI
Farklı şirket, ürün ve hizmet alanları için mesajların nasıl uygulanacağı